Events 5/1/2023 - 5/31/2023

 • 1/5
  Monday
 • 2/5
  Tuesday
 • 3/5
  Wednesday
 • 4/5
  Thursday
  Doplňování kvalifikace - studium vysoké školy
  Dopravní výchova
  08:00 - 12:35 Dopravní hřiště v ulici Pod Nádražím
 • 5/5
  Friday
  Doplňování kvalifikace - studium vysoké školy
  Exkurze - Bečov
  Dopravní výchova
  08:00 - 12:35 Dopravní hřiště v ulici Pod Nádražím
 • 6/5
  Saturday
 • 7/5
  Sunday
 • 8/5
  Monday
 • 9/5
  Tuesday
  DVPP - konference Dušení zdraví dětí a žáků ve školách
  Karlovy Vary
  Doplňování kvalifikace - studium vysoké školy
  Turistický kurz
 • 10/5
  Wednesday
  DVPP - konference Dušení zdraví dětí a žáků ve školách
  Karlovy Vary
  Doplňování kvalifikace - studium vysoké školy
  Turistický kurz
  DVPP - asertivita
  Horní Slavkov
  Exkurze - darma Kozodoj
  08:00 - 13:30
 • 11/5
  Thursday
  Dopravní soutěž mladých cyklistů
  Sokolov
  Biologická olympiáda - kategorie C - krajské kolo
  Beseda v MK Kraslice
  08:00 - 09:40
  Přijímací zkoušky na SŠ - 2.kolo
  08:00 - 11:40 Uzavřena bude učebna výpočetní techniky na 2.stupni
  Dopravní výchova
  08:00 - 12:35 Dopravní hřiště v ulici Pod Nádražím
 • 12/5
  Friday
  DVPP - Anglkečzina pro teenegery
  Rozšiřování kvalifikace - studium dramatické výchovy
  Dopravní výchova
  08:00 - 12:35 Dopravní hřiště v ulici Pod Nádražím
  Paměťové techniky (workshop)
  10:00 - 11:40
 • 13/5
  Saturday
 • 14/5
  Sunday
 • 15/5
  Monday
  Třídní schůzky
  14:00 - 15:30 Vyučování bude ukončeno ve 13:30 hod.
 • 16/5
  Tuesday
  Pohár rozhlasu - mladší žactvo
  Atletický stadion Sokolov
  Revize nářadí v tělocvičně
  08:55 - 13:30
 • 17/5
  Wednesday
  Pohár rozhlasu - starší žactvo
  Atletický stadion Sokolov
 • 18/5
  Thursday
  Jr. NBA (soutěž 1.stupně v basketbalu)
  Sokolov
  DVPP - konference "Zrak, mozek, paměť"
  08:00 - 17:10
 • 19/5
  Friday
  Doplňování kvalifikace - studium vysoké školy
  Koncert - vystoupení bubeníků pro 1.stupeň
  10:00 - 11:40
 • 20/5
  Saturday
 • 21/5
  Sunday
 • 22/5
  Monday
  Nábor do basketbalové přípravky
  1. - 3.třídy
  Beseda: Titanic - Freddie - AIDS
  10:55 - 12:35 Dům kultury Kraslice Edukativní program v boji proti AIDS
 • 23/5
  Tuesday
  Orientační běh - okresní kolo
  Videonkoference s DDÚ Plzeň
  10:00 - 10:45
 • 24/5
  Wednesday
  DVPP - Designové myšlení
  13:00 - 17:10
 • 25/5
  Thursday
  Atletický trojboj - 1.stupeň
  Výlet na Šindelovou
  Biologická olympiáda - kategorie D - krajské kolo
  Doplňování kvalifikace - studium vysoké školy
 • 26/5
  Friday
  Exkurze do Okresního muzea Sokolov
  Doplňování kvalifikace - studium vysoké školy
 • 27/5
  Saturday
 • 28/5
  Sunday
 • 29/5
  Monday
  OVOV - odznak všestrannosti
  Krajské kolo v Ostrově
 • 30/5
  Tuesday
  Fotografování tříd
  V případě nepříznového počasí bude stanoven náhradní termín.
 • 31/5
  Wednesday
  Fotografování tříd
  V případě nepříznového počasí bude stanoven náhradní termín.
  Pedagogická rada pro 3.NS, 3.SM, 3.VT

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"